Projectes

Maltractament Infantojuvenil. Document Operatiu

DO nens
Àmbit: Gènere, SalutCategories: Gènere, Infància i joventut, Maltractament

El Departament de Salut estableix un seguit de pautes d’actuació per a l’abordatge de les situacions de violència masclista a través del Protocol per a l’abordatge de la Violència Masclista en l’àmbit de la Salut a Catalunya. Document Marc.

El Document Operatiu de Maltractament Infantojuvenil pretén complementar les indicacions genèriques del Document Marc amb un seguit de pautes d’intervenció específiques que cal tenir en compte en l’atenció de les situacions de maltractament en infants i joves menors d’edat i en l’atenció als fills i filles de dones en situació de violència.

algoritme Infancia 10-10.11.11