Projectes

Curs de formació en Salut Mental: autonomies i dependències

1505645_457089904420566_988653599_n
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Salut mental

Curs per donar eines als tècnics municipals per a poder elaborar intervencions en salut mental que ajudin a fomentar la l’autonomia personal de les persones amb risc d’exclusió social (focalitzant-nos en les persones amb un trastorn mental).

Els continguts de la formació són:

Què és la salut mental?
Com hem relacióno com a professional amb la salut mental?
Què és l’estigma i la discriminació?
Com funciona el procés terapèutic: Quins efectes té sobre les persones amb un trastorn mental?
La relació del procés teraèutic i el Projecte Assistencial.
Estrategies per promoure la participació amb les persones usuaries dels serveis de salut mental.
Treball a partir d’estudis de casos.