Projectes

Contractació Pública Internacional (CPI). Formació

CPI maroc spora
Àmbit: EconomiesCategories: Internacionalització

Formació sobre CPI en el marc del Projecte INCUBA FEZ, que impulsa la cooperació Nord-Sud per a la creació de vivers d’empreses al Marroc. Punts centrals:

– Nocions bàsiques de la Contractació Pública Internacional (CPI)
– Consells pràctics per a l’emprenedoria en CPI