Projectes

Consum de tabac a la UAB

Tabac
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions

L’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona té com a un dels seus objectius l’eradicació del consum de tabac dins dels edificis de la universitat. A tal efecte hi dedica constantment una part dels seus esforços.

Atès que les mesures desenvolupades fins el moment de la realització del present estudi mostraven un baix índex d’èxit, l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració es va proposar fer un estudi en profunditat sobre els motius de fons que promouen el tabaquisme actiu en els espais universitaris en què aquesta pràctica està prohibida. L’estudi va aportar una font de propostes d’actuació per dur a terme accions concretes per a eradicar el tabaquisme actiu dins dels edificis universitaris.