Projectes

“Botigues ciutadanes”. Consultoria teòrica i metodològica sobre el disseny i pla d’acció del projecte

intermon tienda
Àmbit: EconomiesCategories: Recerca i avaluació

En el marc del procés de definició del projecte “Botigues Ciutadanes”, la Unitat de Botigues Ciutadanes d’Oxfam Intermón, responsable del projecte, entra en contacte amb Spora Sinergies per a la contractació d’un servei de consultoria que permeti validar i enriquir el disseny i pla d’acció del projecte sota el paradigma conceptual de la Teoria del Canvi, aportant la seva expertesa metodològica y teòrica en el disseny i desenvolupament de programes d’intervenció.

Objetivos de l’assessorament:

1. Revisar la definició dels objectius del projecte i la relació de pertinència entre l’objectiu general i els específics.

2. Analitzar el pla d’acció per a l’assoliment dels objectius específics: el conjunt d’activitats associades a cada objectiu i la metodologia per a implementar-les.

3. Revisar i completar el conjunt d’indicadors que es plantejen per mesurar el grau d’assoliment de les activitats i els objectius, i proposar metodologies i tècniques de recerca per a l’anàlisi de tals indicadors.