Projectes

Co-disseny d’una intervenció de lluita contra l’estigma en la xarax sanitària

cliff-2598704_960_720
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Salut mental

Repte

L’estigma i la discriminació en salut mental són una xacra social. A Catalunya, un 80% de les persones amb un trastorn mental (TM) manifesta haver estat tractada injustament en algun àmbit de la seva vida (personal, social, laboral i/o sociosanitari) pel fet de tenir o haver tingut un trastorn mental. L’Estigma i la discriminació són un fenomen social que es manifesta en diferents àmbits de la vida de les persones: laboral, educatiu, familiar, salut, etc.

Així, l’estigma i la discriminació també es manifesten en la xarxa sanitària de salut, generant, d’aquesta manera, una pèrdua de drets i un greuja per a les persones que tenen o han tingut un trastorn mental.

  • Una de cada 4 persones amb TM s’ha trobat amb situacions de tracte injust degut al seu TM quan ha visitat
el CAP o l’ambulatori (24,9 %) i aquest tracte ha estat bastant o molt freqüent en una de cada 10 persones.
  • Un 40,6% dels amb un trastorn mental afirma haver estat tractat injustament en alguna ocasió en almenys un servei de la xarxa de salut mental. Un 19,5% ho ha estat bastant o molt freqüentment.

Resposta

Es realitza dos tallers de co-disseny amb els diferents agents claus de la xarxa de salut per crear una intervenció de lluita contra l’estigma a la xarxa d’atenció primària de salut i a la xarxa de salut mental. El producte final dels dos tallers és una projecte d’intervenció que desplega diferents accions que tenen la característica d’haver estat creades tenint en compte els diferents punts de vista de les diferents figures professionals de la xarxa sanitària i de les persones amb un trastorn mental que reben els tractaments. En els tallers es realitza un treball metodològic orientat a operativitzar una acció de lluita contra l’estigma alineant a tots els i les agents implicats.