Projectes

Camp de Tarragona: Circuit per a l’abordatge de la violència masclista

Moment de la reunió a la Delegació del Govern de la Generalita
Àmbit: GènereCategories: Gènere

Des de la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Institut Català de les Dones, es promou el desenvolupament de diversos circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya.

Els diferents territoris catalans han de comptar amb els seus propis itineraris d’atenció a les dones que pateixen aquesta violència, els quals han d’estar íntimament coordinats en els seus distints nivells: local, comarcal, intercomarcal i nacional. És per això que, en començar el 2009, Spora inicia el treball per a l’establiment del Circuit del Camp de Tarragona per a l’abordatge de la violència masclista.

Circuit Tarragona

Objectius:

1. Contribuir decisivament a l’eradicació de la violència masclista al Camp de Tarragona a partir d’un model d’intervenció que situï les dones com a subjectes actius de l’atenció.

2. Donar una resposta social i institucional integrada i satisfactòria a les dones afectades per violència masclista.

3. Establir una xarxa territorial i coordinada que vetlli pel desplegament i la millora d’un model d’intervenció integral, tot minimitzant la victimització secundària de les dones en situació de violència masclista.