Projectes

Can Duran. Línies estratègiques per a un polígon local d’activitats econòmiques

Reixac
Àmbit: EconomiesCategories: Plans de desenvolupament local

Estudi de viabilitat i proposta de desenvolupament estratègic per a un nou polígon d’activitats econòmiques a Montcada i Reixac.

Davant la construcció d’un nou polígon d’activitats econòmiques a Montcada i Reixac, l’INCASÒL (Institut Català del Sòl), entitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, encarrega a Spora un estudi de viabilitat basat en l’anàlisi economica, l’oferta del sòl industrial i de serveis, la seva demanda, l’evolució i els escenaris probables de futur.