Projectes

Campêche – Tapis Rouge (Haití): Pla d’Ordenació per a la Rehabilitació del barri

2013-06-18 16.47.03 2 copia
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana, Recerca i avaluació

Campeche és un dels set districtes del barri de Carrefour-Feuilles (Port-au-Prince, Haití), que ha experimentat una considerable devastació del seu territori arran del terratrèmol de gener de 2010. Es tracta d’una zona marcada per les condicions precàries de vida, fins i tot abans del terratrèmol, amb greus problemes d’accés a aigua potable i sanejament, i amb una manca de connexions amb els barris de l’entorn i la resta de la ciutat. A més, fins i tot l’accés domèstic és difícil i obstaculitzat per dos barrancs que conformen una gran amenaça per a les vides humanes.

Tres anys després del terratrèmol, ben bé al començament del projecte, en aquesta àrea de prop de 6.912 habitants, 290 edificis van ser classificats com a severament danyats havent de ser destruïts, hi havia unes 269 persones vivint en “refugis”, i prop de 73 famílies sense llar que vivien provisionalment en tendes de campanya temporals. A més, l’àrea incloïa un dels majors campaments de desplaçats a la ciutat: el camp de Tapis Rouge.

En aquest context, la Creu Roja Americana ha posat en marxa diverses intervencions per ajudar a la rehabilitació del país i millorar la vida de les persones després de la catàstrofe. Entre aquestes intervencions es troba el programa LAMIKA, un programa pilot per millorar els barris (“Lavi Miyo Nan Nan Katye Pa’m” en crioll), que té lloc en vuit districtes de la zona de Carrefour-Feuilles (Port-au-Prince, Haití), una de les zones més afectades pel terratrèmol a la capital.

Aquest programa integral té com a objectiu millorar les condicions de vida del barri, abordant les necessitats relacionades amb l’habitatge i la situació de la terra, l’aigua i el sanejament, la salut, la reducció del risc de desastres i els mitjans de susbsitència.

El disseny del programa LAMIKA incloïa el desenvolupament d’un estudi de planificació per a l’àrea de Campêche per tal d’estructurar i planificar projectes que condueixin a la millora general de la zona: “El Pla director per a la Revitalització de Campeche / Tapis Rouge.” Va ser precisament el grup WE-SPORA qui es va posar al càrrec del desenvolupament d’aquest pla estratègic d’ordenació territorial, que té com a objectiu desenvolupar una visió clara a llarg termini, i articular el ple desenvolupament de la zona urbana de Campêche, incloent les prioritats de la població en les intervencions estratègiques. Forma part de l’aplicació del programa LAMIKA en el seu component de desenvolupament urbà.

En aquest sentit, les organitzacions i els representants actius de la ciutadania (ASECs) i del barri van ser implicats per tal de cercar la seva participació i involucració en els canvis que estan passant en el seu veïnat. S’ha treballat conjuntament amb la comunitat, i la seva visió, opinió i consell s’ha incorporat en el desenvolupament de l’estudi i en els seus resultats. Aquesta participació activa ha permès desenvolupar un debat sobre les prioritats dels residents i el disseny de la visió per a l’any 2020 .

Per la seva banda, els diferents ministeris i institucions haitianes estan desenvolupant plans directors i línies estratègiques per emmarcar les principals polítiques sectorials. Aquestes directrius generals i específiques han estat articulades amb el desenvolupament de l’acció sectorial i amb les propostes plantejades per l’estudi.

Alhora, l’alcalde de Port-au-Prince, així com totes les institucions, estan recomposant i prenent la direcció del desenvolupament de la ciutat, especialment mitjançant el disseny de les directrius generals per al desenvolupament de espai urbà. Per tant, aquest pla de gestió ha de formar part d’un marc de validació institucional dels òrgans pertinents del Govern d’Haití per garantir la coherència de la seva aplicació amb les polítiques estratègiques de cada sector i el marc legal i judicial d’Haití. Aquest Pla d’Ordenació ha de seguir les indicacions i recomanacions establertes per la Comissió Interministerial per a l’Ordenació del Territori (CIAT) en relació amb les fases de la planificació urbana i integrats en les grans orientacions d’ordenació de la ciutat de Port-au-Prince.