Projectes

Bitàcola. Projecte innovador per a la inserció en salut mental

Bitàcola és un projecte innovador per canviar la mirada i les pràctiques respecte a la concepció de la salut mental en el procés d‟inserció laboral. Es realitza en el marc de la convocatòria dels Projectes Innovadors 2010, promoguda pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

La intenció del projecte és, per una banda, minimitzar els efectes de l’estigma en el procés d‟inserció laboral en salut mental i per l’altra, minimitzar els efectes del malestar o el patiment psicològic en els entorns laborals que poden comportar problemes de salut mental. La perspectiva de gènere conforma un eix transversal al llarg de tot el projecte.