Blog

Que Ruli. Avaluació d’un manual per a mans properes al cànnabis

que ruli

“Que Ruli, per a mans properes al cànnabis", són uns materials de reducció de riscos en l’ús del cànnabis que es repartien gratuïtament pel territori català i per algunes ciutats de l’Estat espanyol segons una política de distribució que s’ha basat, principalment, en cobrir les demandes sorgides que s’han anat produint. Després d’un primer temps de funcionament es va considerar pertinent realitzar un estudi avaluatiu per tal de comptar amb un feedback extern d’allò que està succeint amb els materials.

Els resultats de l'avaluació van permetre elaborar uns nous materials més adaptats al llenguatge adolescent, així com aprofundir en les qüestions d'interès d'aquest col·lectiu sota una perspectiva de reducció de riscos en els consums de drogues. En el proper link podeu trobar els materials resultants ("Que Ruli"), i adjunts l'informe d'avaluació i un article de difusió.

Que Ruli. Per a mans properes al cánnabis