Projectes

Nightlife, Empowerment and Well-being Implementation Project (NEWIP). Avaluació

El New Implementation Project va ser un projecte de 3 anys (2011-2013) finançat per la Comissió Europea, que oferia resposta als nous reptes en l’àmbit de la reducció de riscos i la promoció de la salut, fent servir el context del lleure i l’oci com a espais d’intervenció.

És un projecte dut a terme pel conjunt d’ONG, entitats i administracions involucrades en la xarxa Basics i el grup Safer Nightlife del projecte DC&D (Democracy, Cities & Drugs)