Projectes

Avaluació del Projecte Equinoterapia

casey-horner-9oYuF-l0UCY-unsplash
Àmbit: SalutCategories: Exclusió social

Repte

Una de les línies de treball de la Fundació Nous Cims és la promoció de la salut. En el marc d’aquesta, duen a terme el Programa d’Equinoteràpia, orientat a potenciar els competències emocionals i relacionals de joves en risc d’exclusió social, a partir de l’Equinoteràpia. La Fundació Nous Cims es planteja avaluar els resultats de la intervenció per tal de valorar els resultats del projecte.

Proposta

Es realitza una avaluació, tant de la implementació com dels resultats del programa. Per una banda, l’avaluació de la implementació es realitza una valoració de la mesura en què el programa s’ha desplegat tal com s’havia previst, la coherència entre aquest i el marc lògic i les vivències i valoracions que en fan els diferents agents implicats

Per l’altra, l’avaluació de resultats proporciona evidències sobre els canvis que el programa ha generat en els i les joves. Per poder mesurar-los, és fonamental tenir clar quins són els canvis que s’espera assolir.

Font de la imatge: Casey Horner, Unsplash