Projectes

Avaluació del programa Barris d’Oficis

Barris d'Oficis
Àmbit: Ciutat, EconomiesCategories: Formació, Inserció laboral

Repte:

Barris d’Oficis és un programa innovador que s’emmarca en el Pla de Barris de la ciutat de Barcelona. L’objectiu del programa rau en millorar l’ocupabilitat de persones residents als 16 barris que es trobin en situació d’atur o precarietat laboral, a través de la formació i l’aprenentatge d’un ofici durant un any en què també comptaran amb un salari de ciutat garantit.

El programa és desenvolupat per tres empreses diferents i engloba tres sectors ocupacionals: els serveis d’atenció a la dependència (tant en domicilis com en institucions), el manteniment i la reparació, i la neteja industrial.

A partir d’aquest any en què les persones reben una formació professionalitzadora que els permet obtenir una titulació, acumulen experiència laboral contrastada en l’ofici après i compten amb un acompanyament i tutorització del procés, s’espera que la seva situació millori. És a dir, s’espera que tinguin major probabilitat de ser contractades i accedir a una feina amb millors condicions laborals, que puguin mantenir la feina en el temps i millorar la seva estabilitat laboral i, en definitiva, que millori la seva qualitat de vida.

En aquest context, Pla de Barris sol·licita una avaluació del procés per tal de veure si el programa es desplega com estava previst, si el model d’intervenció funciona, quins efectes genera sobre la ocupabilitat i la qualitat de vida les persones participants i quins resultats no esperats emergeixen durant el desplegament del programa.

Resposta:

L’avaluació contempla l’anàlisi de la implementació, els resultat i l’impacte del programa.

Durant l’any en què s’implementa el programa l’equip de Spora dissenya el sistema d’avaluació i desplega una amplia recollida de dades, a través de qüestionaris, entrevistes i grups de discussió, per realitzar l’Avaluació de la implementació i els resultats del programa. Les conclusions apunten a l’èxit del model, si bé les particularitats a l’hora d’implementar-lo tenen efectes en els resultats aconseguits, així com les diferents situacions vitals en què es troben les persones participants.

L’avaluació de l’impacte del programa vers les persones que hi han participat, a llarg termini, tindrà lloc un any després d’haver finalitzat el Barris d’Oficis, és a dir a principis del 2021.