Projectes

Serveis d’Informació i Atenció a les Dones. Avaluació de la Xarxa

Campanya 25N_web
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Recerca i avaluació, violència masclista

El Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs) es despleguen arreu del territori català l’any 2008 arran de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista seguint un procés de planificació territorial per al període 2008-2013. Són serveis de titularitat municipal o comarcal, que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones, i constitueixen la porta d’entrada a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones en situacions de violència masclista i l’articulació d’aquesta xarxa amb el món local.

Després d’aquest període de desplegament territorial, l’Institut Català de les Dones (ICD) encarrega una avaluació externa a Spora amb la finalitat de realitzar una diagnosi dels SIADs, conèixer els diferents models d’atenció dels serveis i determinar-ne el nivell de qualitat.

Els objectius específics d’aquesta avaluació són els següents:
1. Valorar analíticament els elements clau que motiven la qualitat del funcionament dels serveis.
2. Catalogar i tipificar els SIADs.
3. Proposar uns estàndards de qualitat per a la millora dels serveis.