Projectes

ANNISA · Nou Pla de treball

annisa
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: Immigració, interculturalitat

Repte

El Projecte ANNISA, Antigament anomenat Projecte SAHA, es va reprendre l’any 2014 amb l’objectiu de normalitzar la participació de la comunitat catalana d’origen pakistanès al Barri Besòs, al Districte Sant Martí, fomentant espais d’interacció positiva amb altres persones del barri d’orígens culturals diversos i connectant la comunitat amb els recursos del barri. La Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona percep que el Programa Annisa compta amb un equip i uns recursos amb molta capacitat de treball, i una important capacitat d’impacte sobre la comunitat paquistanesa, i proposa a Spora Sinergies una consultoria per tal de redefinir el pla de treball del programa per als propers anys i optimitzar el potencial transformador d’aquesta iniciativa.

Resposta

Elaborar el nou Pla de treball del programa Annisa per al període 2017-2019, amb els objectius específics:

1. Analitzar i revisar el funcionament actual del Programa Annisa: els seus Objectius, Estructura i Rols, Mètode i Eines de treball, Planificació, Activitats i sistema d’Avaluació.
2. Conèixer les opinions, valoracions i propostes sobre el Programa Annisa per part dels seus agents clau.
3. Dissenyar una nova planificació estratègica del Programa Annisa adaptada a les necessitats i reptes actuals de la comunitat i connectada amb els objectius i resultats esperats a nivell municipal.