Projectes

Abordatge de la violència masclista. Anàlisi de models per al treball en xarxa

models VM
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Maltractament

Anàlsi dels models de treball en xarxa existents a Catalunya en l’abordatge de la violència masclista. L’anàlisi deriva en la generació d’un model òptim per al treball en xarxa en entorns rurals d’àmbit supracomarcal.

Objectius:

1. Analitzar els models de treball en xarxa supralocals.
2. Identificar els punts forts i els punts febles d’aquests models.
3. Desenvolupar un model supracomarcal adaptat a la realitat de les Terres de l’Ebre.