Projectes

Guia per fer front als maltractaments a les persones grans del Berguedà

gent gran
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Gènere, Gent gran i envelliment, Maltractament

L’Oficina de Suport Tècnic a l’Autonomia Personal i l’Atenció a la Dependència sol·licita a Spora Sinergies un projecte de suport tècnic per a l’adaptació de la “Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans” a la comarca del Berguedà.

La Guia parteix de l’adaptació de les pautes d’actuació que marca el Protocol marc per a un abordatge coordinat de les situacions de maltractament vers les persones grans en relació amb la intervenció dels i les professionals dels Serveis Socials Bàsics (SSB) municipals. Així, l’objectiu general de la present demanda és, d’una banda, definir les pautes d’actuació dels diferents agents implicats i, de l’altra, establir el circuit de coordinació entre aquests a la comarca del Berguedà.