Projectes

Acompanyament per a l’avaluació de Plans d’Igualtat i LGTBI

christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash
Àmbit: GènereCategories: Gènere, LGBTI, Pla Igualtat
Repte
A finals de la dècada dels 2000 s’elaboraren els primers Plans Locals d’Igualtat a nivell municipal, com a eina vertebradora de les actuacions locals en favor de la igualtat de gènere i com a estratègia per establir uns objectius a curt i llarg termini en la lluita contra les desigualtats. Han passat 15 anys i els Plans Locals d’Igualtat ja s’han estès com una eina habitual a bona part dels municipis catalans i, en alguns casos, fins i tot se n’han desenvolupat dues o tres edicions. En aquest context, la Diputació de Barcelona es pregunta pel funcionament dels Plans, per la satisfacció del municipi amb el seu desenvolupament i per la pertinència d’aquesta eina en la lluita contra les desigualtats de gènere.
Resposta
La millor manera de donar resposta a les inquietuds plantejades i conèixer amb detall quins són els fruits que estan donant els Plans d’Igualtat és a través de la seva avaluació. Així, el 2016, la Diputació va afavorir i animar als ens locals a avaluar els seus Plans d’Igualtat. Per tal d’arribar al màxim de municipis i consells comarcals i de transferir els coneixements als ens locals, es va s’optar per la creació d’un curs anual per assessorar i acompanyar a les tècniques de referència en l’avaluació dels Plans d’Igualtat del seu territori. Aquest curs combina sessions de formació teorico-pràctiques, un seguit de tallers al territori amb el personal tècnic municipal i la ciutadania, i un conjunt d’exercicis que al llarg del curs aniran conformant l’informe final d’avaluació. Una de les característiques més interessants del curs és que són justament les tècniques d’igualtat les encarregades de realitzar l’avaluació, de manera que són elles mateixes les que s’interroguen sobre la pertinència de les accions que duen a terme, la viabilitat del calendari i del pressupost estimat, i els resultats aconseguits després de 4 anys d’implementació. Realitzar l’avaluació de manera interna empodera als equips tècnics alhora que els responsabilitza de les actuacions que desenvolupen.

Font de la imatge: Christin Hume, Unsplash