Projectes

Konsulta’m +22: Disseny d’un recurs d’atenció al malestar emocional de la població adulta de Barcelona

Imagen 1
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Salut mental

Repte

Durant l’any 2021 els diferents serveis i entitats que atenen la salut mental van posar de manifest que la situació de pandèmia per COVID19 havia fet augmentar el malestar emocional de la ciutadania (pors, incertesa, angoixa, pèrdues, etc.). Part d’aquest malestar era degut a les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia, com ara la pèrdua de feina, les situacions d’ERTO o la vulnerabilitat habitacional, però també al fet que la majoria de recursos comunitaris que servien de suport social per molta gent (casals, centres cívics, centres esportius, grups de suport dels CAP i de Serveis Socials, etc.) es van haver de tancar temporalment o van poder obrir amb moltes restriccions.

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Barcelona es va plantejar crear un nou recurs per atendre les situacions de malestar emocional de la població adulta des d’un enfocament preventiu i comunitari.

Resposta

A través de la informació recollida dels serveis de la xarxa pública de salut mental i altres agents claus es va proposar crear un servei d’acompanyament psicosocial que tingués com a objectius:

a) atendre els malestars emocionals i psicològics de la població adulta.

b) recuperar i enfortir les xarxes de suport social.

c) detectar i atendre situacions de malestar més greus que requereixen intervencions més específiques.

Aquesta proposta s’ha materialitzat en el nou servei Konsulta’m +22 que, actualment, te sis punts d’atenció a la ciutat de Barcelona.

Imagen 1

Foto de: Charles Deluvio