Projectes

Acompanyament metodològic al programa “Temps x Cures”

diana-polekhina-ICVr6RnYpGg-unsplash
Àmbit: EconomiesCategories: Corresponsabilitat, Economia de la Cura, Gènere, Serveis de cura infantil

Repte:

Des del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya s’està engegant una nova política, el Temps x Cures, la qual, amb el finançament del Plan Corresponsables, té com a prioritat avançar cap a la consolidació del dret a la cura dels infants. Així mateix, té com a objectius respondre a les necessitats de temps de les persones adultes responsables (especialment de les dones) i crear ocupació de qualitat en aquest sector. Per fer-ho, cal definir els continguts generals i aspectes conceptuals que ha de tenir una política de serveis de cura infantil, definir els aspectes operatius d’aquesta i identificar bones pràctiques al voltant de la prestació dels serveis de cura infantil.

Resposta:

Per tal de definir el model d’aquesta política pública es proposa un treball col·laboratiu i consultiu amb persones expertes en l’àmbit de les cures, des de diferents mirades i posicions (professionals, associacions, acadèmia, administració, etc.). La síntesi de les idees i propostes recollides durant aquest treball serviran per informar dels principals aspectes conceptuals i operatius que ha de tenir un model de provisió de serveis de cures infantils.

El treball realitzat s’ha desplegat en dues fases:

  • Fase 1: Sessions de treball amb persones expertes, amb l’objectiu de definir el marc teòric i els continguts generals d’una política de cura infantil, definir els aspectes operatius i recollir bones pràctiques que poguessin servir de referència.
  • Fase 2: Aprofundiment, amb l’objectiu de realitzar una revisió documental i ampliar els temes més rellevants per a la consolidació del dret a la cura i el model de provisió de serveis, a través d’entrevistes amb associacions i agents clau.

Foto de Diana Polekhina