Projectes

Abordatge dels delictes d’odi i les discriminacions a Barcelona

Delictes d'odi barcelona
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, Immigració, interculturalitat, LGBTI, Salut mental

Repte

Segons dades de l’Agència Europea pels Drets Fonamentals (2017), 9 de cada 10 persones que han patit agressions per motius d’odi o discriminació no denuncien els fets. Aquesta realitat exigeix, d’una banda, entendre en profunditat les dinàmiques que motiven aquest comportament, i de l’altra, oferir uns recursos d’atenció de qualitat adaptats a les necessitats de les persones víctimes. En el cas de Barcelona, es detecta que cal fer visibles aquests recursos, millorar-ne la coordinació i treballar per tal que les persones víctimes els percebin com a espais de seguretat.

Resposta

Des d’Spora Sinergies, en col·laboració amb l’Institut de Drets Humans de Catalunya hem:

·  Elaborat un informe que recull tant l’experiència de persones que han patit agressions i discriminacions per motius d’odi, com les valoracions de juristes i professionals que treballen en entitats i serveis que aborden el fenomen, generant coneixement sobre els obstacles i necessitats existents i les estratègies que es poden incorporar per oferir una millor resposta.

· Creat el primer mapatge i catàleg d’organitzacions que atenen a persones víctimes de delictes d’odi a la ciutat de Barcelona.