Projectes

Co-disseny d’una intervenció de lluita contra l’estigma a l’àmbit laboral

skyscraper-4016229_960_720
Àmbit: Salut, Drets i diversitat, EconomiesCategories: Inserció laboral, Salut mental

Repte

 L’estigma i la discriminació en salut mental són una xacra social. A Catalunya, un 80% de les persones amb un trastorn mental (TM) manifesta haver estat tractada injustament en algun àmbit de la seva vida (personal, social, laboral i/o sociosanitari) pel fet de tenir o haver tingut un trastorn mental. L’Estigma i la discriminació són un fenomen social que es manifesta en diferents àmbits de la vida de les persones: laboral, educatiu, familiar, salut, etc.

L’estigma i la discriminació es manifesten especialment en l’àmbit laboral una pèrdua d’d’oportunitats a l’hora de poder tenir un projecte de vida independent. Per aquest motiu, la gent no explica els seus problemes de salut mental a la feina ja que de ben segur córrer el risc de perdre-la o de ser tractat negativament.

  • Un 40,6% de les persones amb un TM manifesten haver rebut tracte injust en l’entorn laboral en alguna ocasió pel fet de tenir un TM.
  • Per cada persona que explica el seu TM al seu superior n’hi ha dos que l’oculten.

Resposta

Es realitza un taller de co-disseny amb els diferents agents claus de l’àmbit laboral per crear una intervenció de lluita contra l’estigma en les empreses Representants Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Sindicats, Escoles de negoci, Departament de treball de la Generalitat de Catalunya, Barcelona Activa, Cambres de Comerç, PIMEC, etc). Concretament, es dissenya una intervenció per a incorporar el tractament de la salut mental en la cultura de l’empresa. Així, s’ha dissenyat una política de promoció de la salut que es pot implementar a l’empresa.