Nou Circuit per a l’abordatge de la Violència Masclista a St. Pere de Ribes

Sant Pere de Ribes circuit

El darrer dijous, dia 4 de desembre de 2014, es va constituir a Sant Pere de Ribes la Mesa Institucional per a l’abordatge de la violència masclista. Des de Spora, estem col·laborant amb l’impuls de l’Ajuntament de St. Pere de Ribes per crear un Circuit d’actuació i elaborar un Protocol en l’àmbit local per millorar l’atenció de les dones afectades per aquesta situació, així com l’atenció als seus fills i filles i altres persones que puguin estar al seu càrrec.

Aquesta Mesa Institucional s’inscriu dins el mètode de generació de circuits territorials creat i desenvolupat per Spora, l’anomenat “Circuit Sinèrgia”, adaptat en aquest cas a la realitat territorial del municipi. Així, aquest òrgan aglutina les institucions i administracions implicades en l’abordatge de la violència masclista: les delegacions territorials dels diferents departaments de la Generalitat, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, els diferents òrgans de l’Ajuntament, el Consorci Sanitari del Garraf, entre d’altres.

Així mateix, la Mesa Institucional està acompanyada per la Comissió Tècnica i l’Anella Tècnica. La Comissió Tècnica és el “cervell operatiu” del Circuit i agrupa als i les professionals de referència dels serveis i recursos protagonistes en l’atenció de les dones en situació de violència masclista. Així mateix, és l’òrgan responsable de l’elaboració del Protocol d’actuació, amb el suport de l’equip de Spora, i del seguiment i l’avaluació del mateix. L’Anella Tècnica, en canvi, inclou la resta de recursos i serveis, així com el teixit social i associatiu del territori, implicat principalment en la prevenció i sensibilització, o bé en la recuperació de les dones afectades per la violència masclista.

Confiem en què el nou Circuit i Protocol per a l'abordatge de la violència masclista facilitarà una atenció coordinada i integral de les dones que es troben afectades per aquesta greu problemàtica.

Aquí teniu el vídeo de la signatura de l'acte (facilitat per Canal Blau)!