Blog

Un exemple d’estigma en Salut Mental als mitjans

fdez

Avui podem llegir a la majoria de diaris una notícia que ens mostra de quina manera els mitjans (així com els representants polítics) contribueixen a l'estigma per motius de Salut Mental.

Una reflexió en tres parts:

1. No se sap encara quins han estat els motius pels quals aquesta persona ha realitzat les agressions, però ja es presuposa que pateix d'una malaltia mental.

2. Amb aquesta associació es vincula directament la malaltia mental amb l'ús de la violència, i aquesta vinculació és injustament criminalitzadora d'altres persones que puguin patir una malaltia mental.

3. L'ús de paraules com "perturbat" o "desequilibrat", fetes servir en les darreres notícies sobre aquest succés, contribueixen a una imatge molt negativa de les persones que pateixen problema de salut mental.

Avui especialment ens interessa recordar-vos que col·laborem activament amb un projecte anomenat Obertament (http://obertament.org/), que té com a objectiu lluitar contra l’estigma i la discriminació en salut mental.

Us recomanem que hi col·laboreu!

Corresponsabilidad ambiental en la gestión de los servicios de recogida y limpieza

Imatge_proj1

El Ayuntamiento de Mataró presenta el proyecto de elaboración de la nueva contrata de los servicios de recogida y limpieza de la ciudad.

Esta iniciativa, basada en el principio de corresponsabilidad, se ha desarrollado mediante la participación activa de la ciudadanía desde el inicio del proceso. El producto obtenido es un pliego de condiciones para la nueva contrata que incorpora, tanto las conclusiones del estudio técnico como las valoraciones y opiniones del conjunto de la ciudadanía sobre los servicios.