Corresponsabilitat ambiental en la gestió dels serveis de recollida i neteja

Imatge_proj1

L'Ajuntament de Mataró presenta elprojecte d'elaboració de la nova contrata dels serveis de recollida i neteja de la ciutat.

Aquesta iniciativa, basada en el principi de corresponsabilitat, s'ha desevolupat mitjançant la participació activa de la ciutadania mataronina des de l'inici del procés. El producte obtingut és un plec de condicions per a la nova contrata que incorpora tant les conclusions de l'estudi tècnic, com les valoracions i opinions del conjunt de la ciutadania sobre els serveis.

Spora ha coordinat la fase de diagnosi participativa dels serveis.