Blog > Categoria: Participació ciutadana

Avaluant la participació ciutadana: els indicadors

OIDP_logo_v2

Volem compartir aquí la nostra participació a la 18ª Conferència de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) a Barcelona dins la Taula Rodona "Avaluant la participació ciutadana: els indicadors".

L'experiència en el disseny del sistema d'indicadors d'avaluació del Programa Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona ens mostra la complexitat i els reptes que apareixen a l'hora d'intentar mesurar dimensions complexes, com per exemple l'accessibilitat, la diversitat, la pluralitat, la traçabilitat, la transparència o el funcionament dels processos participatius.

Dissenyar indicadors per a cadascuna d'aquestes dimensions ha implicat un exercici de cura i rigor per desgranar els diferents components que els defineixen. Per exemple, l'accessibilitat ve definida per l'horari en què es realitza la convocatòria, la ubicació de l'espai de trobada i l'accés en transport públic, la convocatòria (amb quanta antelació es convoca, amb quantes llengües es fa la difusió), la senyalització per indicar l'espai de la trobada, l'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, el nivell de tecnicisme del llenguatge i l'accés on-line.

Alguns d'aquests reptes sorgits en el procés són els següents:

Com garantir la màxima accessibilitat quan els procediments estàndards de l'Ajuntament no estan dissenyats amb aquesta intenció? Per exemple, comunicar en altres llengües més enllà del català i el castellà.     

La diversitat no és estàndard, sinó relativa a cada grup de població. Aleshores, ¿podem utilitzar la mateixa referència per a tots els barris i districtes? Per exemple, hem d'esperar el mateix grau de diversitat cultural en un procés participatiu realitzat al barri del Raval que al barri de Les Corts?

Com recollir la informació sensible que no és visible als ulls (diversitat funcional, orientació sexual,...)

Sabem que el criteri tècnic dista del criteri ciutadà. Per aquesta raó, els resultats dels processos participatius no sempre s'implementen de manera 100% fidel. aleshores, com podem fer visible la transformació del resultat del procés participatiu respecte de la implementació final? i com es justifica o s'explica aquesta modificació?

Aquestes són algunes de les incògnites que han sorgit durant el procés. Si voleu, us podeu descarregar la presentació (en castellà) aquí.

Projecte relacionat: Disseny del sistema d'indicadors d'avaluació del Programa Democràcia Activa

Jornada “Salut mental i territori. Les taules de salut mental, una visió des de la proximitat”

Salut mental i territori

La Federació Salut Mental organitza una nova jornada, que tindrà lloc el proper 6 de novembre al Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” CaixaForum de Barcelona. La jornada tractarà sobre Salut mental i territori. Les taules de salut mental, una visió des de la proximitat, i aportarà experiències sobre el model català i francès.

El programa de la jornada és el següent:

9.00 h. Acollida i registre de participants

9.30 h. Conferència “Governança a nivell territorial

- Quim Brugué, catedràtic del Departament de Ciència Política de la  Universitat Autònoma de Barcelona i docent a la Universitat de Girona
- Modera: Albert Ledesma, coordinador del PIASS (Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària) de la Generalitat de Catalunya

10.15 h. Inauguració institucional

- Jordi Baiget, secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya
- Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona
- Ramon Minoves, assessor tècnic de la Vicepresidència 4a i de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
- Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya

10.30 h. “L’enfocament territorial per a una aliança col·laborativa: l’exemple francès del Consell Local de Salut Mental

- Pauline Guezennec, directora del CCOMS (Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale) de França
- Modera: Josep A. Domínguez, Cap de Servei de Suport de Programes Socials, Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

11.15 h. Espai per a preguntes

11.30 h. Descans

12.15 h. “Un model de creació, gestió i manteniment de taules de concertació en l’àmbit de la salut mental

- Noel García, codirector d’Spora Sinergies. Consultora Psicosocial
- Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya

12.45 h. “Exemples de pràctiques significatives a territori”

- Angel Urbina, soci de l’Associació La Muralla i membre de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona 
- Raquel Coranti, tècnica de la Direcció de Polítiques Socials de l’Ajuntament i membre de la Taula de Salut Mental de Sant Cugat del Vallès
- Mª Victòria Hernàndez, tècnica de la Regidora de capacitats diverses i accesibilitat de l’Ajuntament de Terrassa
- Núria Reig, presidenta de l’Associació AFAMMG i membre de la Taula de Salut Mental de Vilanova i la Geltrú
- Marta Domènech, vicepresidenta de l’Associació Ondara-Sió i membre de la Taula de Salut Mental de Tàrrega
- Belén Gias, coordinadora HD i SRC de l’Hospital Benito Menni de Granollers
- Moderador: Aleix Caussa, codirector d’Spora Sinergies. Consultora Psicosocial

13.30 h. Espai per al debat

14.00 h. Tancament

Post original

Innovacions en la planificació urbana a través de pressupostos participatius

Foto portada_11

El passat 8 juliol 2015 vam tenir l'oportunitat de presentar les innovacions metodològiques que vam desenvolupar a Haití, en el 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR) a Madrid. A partir de l'exemple del Pla d'Ordenació per a la Rehabilitació del barri de Campêche (Port-au-Prince, Haití), realitzat pel grup WE-Spora el 2013, compartim els principals desafiaments als què ens vam enfrontar en la realització de l'estudi de planificació urbana, en un context de emergència i crisi humanitària:

  • L'articulació de múltiples actors (administracions públiques, ONG internacionals, ciutadania organitzada i ciutadania no organitzada) en el disseny, implementació i avaluació del Pla de Desenvolupament Urbà.
  • La planificació d'accions que responguin a les necessitats a curt termini (emergència) en coherència amb les intervencions per a la millora de la qualitat de vida a llarg termini (desenvolupament).

Per donar resposta a aquests desafiaments vam utilitzar eines metodològiques innovadores en l'àmbit de la planificació urbana per tal de dissenyar intervencions urbanes eficients i realistes:

  • El desenvolupament de metodologies participatives "ad hoc": la Planificació Ciutadana Multi-Actoral per a l'Acció (PCMA). En aquest cas, es van crear plataformes participatives per a una presa de decisions multi-actoral, amb els agents implicats a tots els nivells: la ciutadania (incloent-hi la societat civil organitzada i els veïns i veïnes no organitzats); les institucions governamentals (incloent ministeris, departaments i empreses públiques) i les organitzacions i agències internacionals que intervenen en la mateixa zona. L'articulació de les necessitats, objectius i prioritats de cada grup d'actors va resultar essencial per garantir la coherència i efectivitat de les intervencions dissenyades.
  • La introducció dels pressupostos participatius com una eina de planificació i priorització de les intervencions urbanes. En aquest cas es van dissenyar línies d'intervenció a llarg termini i es van prioritzar 10 accions estratègiques i immediates, utilitzant criteris i indicadors de qualitat de vida per a la seva priorització. La implicació de la comunitat en la definició de les intervencions i la priorització de les accions va permetre la focalització en el desenvolupament a llarg termini més enllà de les necessitats bàsiques del context d'emergència.

Aquests interrogants, desafiaments i reflexions van ser presentats dins del panell "Sostenibilitat de les polítiques de desenvolupament a Haití: actors locals, govern i tercer sector" en el marc del 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR), que va tenir lloc a Madrid entre el 7 i el 10 de juliol de 2015. Aquí podeu veure la presentació completa (en castellà):

El Gran Dinar Barcelona 2014 · tot un èxit!!

Gran dinar3

4 tones d'aliments recuperats, més de 150 voluntaris, 4115 racions de menjar servides, i la presència de desenes d'entitats i projectes contra el malbaratament alimentari.

El Gran Dinar 2014, que va tenir lloc a la plaça dels Àngels de Barcelona el 22 de novembre passat, buscava provocar un canvi en la percepció del malbaratament alimentari per part de la ciutadania i els agents responsables del cicle dels aliments.

Més de quatre tones d’aliments van ser “espigolades” (recuperades de camps o majoristes que no els anaven a aprofitar), netejades i cuinades per un centenar de voluntaris i voluntàries i per cuiners i cuineres de la Fundació Alícia, i van ser servits en forma de sopa de verdures o macedònia de fruita. Els excedents no cuinats van ser “adoptats” pels assistents o donats a menjadors socials propers.

Amb aquest acte festiu hem volgut fer palès un greu problema econòmic, social i ambiental que afecta a tota la societat que demana la implicació de tothom. Hem posat sobre la taula el fet que a Catalunya anualment es malbaraten unes 260.000 tones d’aliments i que cal actuar per aconseguir reduir aquesta xifra.

Des de la Plataforma Aprofitem els Aliments continuarem treballant per tal de sensibilitzar i implicar persones, entitats, empreses i administracions per un bon aprofitament dels aliments.

Podeu veure un video de l'acte aquí!

Corresponsabilitat ambiental en la gestió dels serveis de recollida i neteja

Imatge_proj1

L'Ajuntament de Mataró presenta elprojecte d'elaboració de la nova contrata dels serveis de recollida i neteja de la ciutat.

Aquesta iniciativa, basada en el principi de corresponsabilitat, s'ha desevolupat mitjançant la participació activa de la ciutadania mataronina des de l'inici del procés. El producte obtingut és un plec de condicions per a la nova contrata que incorpora tant les conclusions de l'estudi tècnic, com les valoracions i opinions del conjunt de la ciutadania sobre els serveis.

Spora ha coordinat la fase de diagnosi participativa dels serveis.