Avís legal

Denominació social: Spora Sinergies S.C.C.L.
NIF: F-63912240
Domicili social: Floridablanca 146 3r 1a 08011 Barcelona, Espanya.
Contacte: Verónica López
Telèfon: (+34) 93 532 66 66
Direcció de correu electrònic: veronica.lopez@spora.ws
Registres:
Inscrita en el Registre Territorial de Cooperatives de Barcelona amb el número d’inscripció 14564