Avaluant la participació ciutadana: els indicadors

OIDP_logo_v2

Volem compartir aquí la nostra participació a la 18ª Conferència de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) a Barcelona dins la Taula Rodona "Avaluant la participació ciutadana: els indicadors".

L'experiència en el disseny del sistema d'indicadors d'avaluació del Programa Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona ens mostra la complexitat i els reptes que apareixen a l'hora d'intentar mesurar dimensions complexes, com per exemple l'accessibilitat, la diversitat, la pluralitat, la traçabilitat, la transparència o el funcionament dels processos participatius.

Dissenyar indicadors per a cadascuna d'aquestes dimensions ha implicat un exercici de cura i rigor per desgranar els diferents components que els defineixen. Per exemple, l'accessibilitat ve definida per l'horari en què es realitza la convocatòria, la ubicació de l'espai de trobada i l'accés en transport públic, la convocatòria (amb quanta antelació es convoca, amb quantes llengües es fa la difusió), la senyalització per indicar l'espai de la trobada, l'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional, el nivell de tecnicisme del llenguatge i l'accés on-line.

Alguns d'aquests reptes sorgits en el procés són els següents:

Com garantir la màxima accessibilitat quan els procediments estàndards de l'Ajuntament no estan dissenyats amb aquesta intenció? Per exemple, comunicar en altres llengües més enllà del català i el castellà.     

La diversitat no és estàndard, sinó relativa a cada grup de població. Aleshores, ¿podem utilitzar la mateixa referència per a tots els barris i districtes? Per exemple, hem d'esperar el mateix grau de diversitat cultural en un procés participatiu realitzat al barri del Raval que al barri de Les Corts?

Com recollir la informació sensible que no és visible als ulls (diversitat funcional, orientació sexual,...)

Sabem que el criteri tècnic dista del criteri ciutadà. Per aquesta raó, els resultats dels processos participatius no sempre s'implementen de manera 100% fidel. aleshores, com podem fer visible la transformació del resultat del procés participatiu respecte de la implementació final? i com es justifica o s'explica aquesta modificació?

Aquestes són algunes de les incògnites que han sorgit durant el procés. Si voleu, us podeu descarregar la presentació (en castellà) aquí.

Projecte relacionat: Disseny del sistema d'indicadors d'avaluació del Programa Democràcia Activa